Reiki

 

- světelná lázeň

 

Organismus, jehož energetický stav je narušen, ztrácí schopnost akumulovat látky, které jej  tělesně a psychicky stabilizují. Nejrozšířenější a nejznámější meditace (léčba), která energetický stav organismu stabilizuje je reiki (RE’KI  = universální životodárná energie). Reiki odstraňuje energetické blokády a zásobuje organismus energií, která v organismu obhospodařuje komunikaci biofotonů.

 

V rojení a v životě trubců se skrývá tajemství života v reiki. Pro lepší porozumění se společně podíváme na život trubců a doprovodíme roj, který opustí svůj dům, veškerý blahobyt a zázemí, aby znovu, zcela nahý a nemajetný, započal život.

 

Trubci vyhledávají místa silného elektromagnetického vlnění, na kterých se pravidelně scházejí a vytvářejí v éteru jakýsi imaginární úl, který je zároveň lázní a altárem, napájený životodárnou energii. Zde se sluní a koupají v reiki, ale jejich velká kukadla jsou vždy přilepena na čáru horizontu, aby nikdo z nich nepropásl nejradostnější a nejvyšší moment svého života, doprovodit panušku na její cestě k altáru, obejmout ji, proniknout a zhroutit se v nejhlubším projevu lásky do náruče smrti.

Trubci vytvářejí společenství, které vagabunduje po okolí a obhospodařuje včelstva harmonizující energií. Trubci jsou reiki kanálem všech včelích států, jejich přítomnost ve včelstvu je odměňována exklusivnější péčí a bohatou výživou.

 

 

V den snubního letu opustí panuška úl, chvíli se orientuje, vdechne magickou vůni reiki a vděčně se podřídí zákonu vesmíru, jenž za ni vybírá otce svého budoucího plemena. Navzdory zemské přitažlivosti letí vstříc pramenu životodárné energie v zenitu, stále výše a výše a jen nejsilnější, nejzdravější a nejlépe živení trubci jsou schopny ji na této cestě doprovázet. Už z tohoto pohledu nemůže iseminace nikdy nahradit myšlenku včelstva, která žije v Reiki.

 

Kdo jest poprvé přítomen rojení, je dost zmaten a asi nepoznává své vlastní včely. Několik okamžiků před opuštěním úlu, včely ve své podstatě tak uvážené a pilné, jásají a skotačí, poletují sem a tam, povzbuzují své sestry, nemají obav ani starostí. Nejsou podezíravé, dráždivé, nebo útočné. Dnes jsou v reiki, vděčné a šťastné, plné lásky a důvěry. Podobají se rozžhavenému paprsku světla, vibrují a šumí, jehož rezonance rozpouští plásty vosku. Matka se vznáší na hřbetech svých dcer jako královna, všechno vibruje jako jedna jediná struna, která se rodí z energie vesmíru a žije ve světle. Sa re sa sa sar rung a několik desítek tisíců včel vystříkne z česna jak černý paprsek, chvíli se vznáší nad úlem, jako by pozorovali své sestry, očima ještě oslněných přítomností Boha, obstarávající plod a těšící se na korunovaci své princezny.

 

Matka v doprovodu svých nejvěrnějších dcer, omámena vším tím hnutím, se usadí na blízký strom a brzy je obklopena celou družinou vděčnyćh dcer. Kdo dobře naslouchá, může vnímat tiché šumění, "Hare ray hare hare, hare rung". Ted‘ je včelstvo zcela ponořené v rejki, neznajíce strachu, starostí, hněvu, nebo času, vděčně přijímá její moudrost. Někdy zůstane roj ponořen do reiki celou noc a tiše medituje, než ho vlna ranních paprsků slunce něžně probudí. Nyní jde o to, svěřenou moudrost, kterou duše včelstva roji odhalila, uskutečnit. Naposledy se včelstvo, jak temný mrak oznamující bouřku, vznese nad svou včelnicí, než navždy splyne s horizontem, zapomene celou tu svůdnou rozkoš starého domova a začne nový život v pustině, v níž se ocitlo. Zapomene bohaté město, kde se zrodilo, kde bylo v bezpečí, kde mu šťáva vonících květů na louce vyčarovala jen úsměv při myšlence na hrozbu zimy. Ale včele je zbytečná vzpomínka věcí zcela neznámou a vděčně přijme každé nové poznání. "Sa re sa sa, sar rung, Hare ray hare hare, hare rung".