die Honigbiene fertigt aus purem Licht die höchste aller Arzneien.

 

Wer Honigseim aus gesundheitlichen Gründen anwenden will, denke daran:

Erhalte es, wie die Biene ihn gab. (Enoch Zander)

 

Nur eine wild in freie Natur lebende Honigbiene kann uns mit Heilkräften aus dem Bienenstock versorgen.

 

_______________________


Kdo potřebuje med pro zdraví, pamatuj:

Uchovej ho, jak ho včela dala. (Enoch Zander)

 

Jen v přírodě volně žijící včelstvo nám může poskytnout léčivé síly z úlu.

 

Nejnovější vědecké poznatky potvrzují, že z hlediska energetické absorpce slunečního vlnění a uskladnění fotonů, je apiterapie unikátní, jelikož upevňuje všechny fyziologické procesy v těle.