Bienen Phänomen Energie - Fenomén energie včelstvo

 

biotechnologie superorganismu včelstvo

Elektromagnetické síly jsou základem všech chemických a biologických procesů organismu.

 

Základem homeopatické a fotonové terapie je potlačení, patogenních, nebo toxických příznaků. Podle poznatků zakladatele homeopatické léčby Samuela Hahnemanna se jedná o homeopaticky potencované substráty enzymů a látek, které nejsou s organismem v rovnováze, nebo které mu škodí. Výchozí homeopatické látky jsou v tomto případě živé patogeny, nebo toxiny, které by v nezředěném stavu včelstvo usmrtily.Vysoké potencování patogenů a jedů nepůsobí z terapeutického hlediska škodlivě, naopak léčí na principu nesouladu s onemocněním, indukováním podobného stavu možného onemocnění.

 

Obecnou zákonitost rezonančního přenosu látek pomocí fotonů odzkoušela v homeopatické léčbě doktorka biochemie Karin Lengerová. Pomocí Teslova transformátoru dokázala změřit nejen změnu energetického pole u látek, které mají podobné frekvenční spektrum jako vybuzená elektromagnetická vlna na Teslově transformátoru, ale i odzářování fotonů. Pokusy prokázaly, že pro úspěšný přenos fotonů není rozhodující poměr zředění výchozí látky, ale její rozptyl, který je závislý na počtu kroků potencování (ředění), nebo-li takzvané kvantování (energetizace) výchozí látky. Častým ředěním rozptýlené a vysoce energetizované látky mají nejlepší schopnost přenášet fotony na živý organismus. I když jsou výchozí látky v homeopaticky potencovaném roztoku natolik zředěny, že prakticky neobsahují žádnou molekulu výchozí látky, přenášejí fotony těchto látek, které poškozenou strukturu buněčného organismu uspořádají. Nejčastěji používané médium pro krátkodobé uložení informace o výchozí látce je voda*. Podle poznatků Karin Lengerové se voda jako médium pro dlouhodobé uložení informace nehodí, jelikož v normálních podmínkách ztrácí během několika dní paměť. Pro mediální uložení informace doporučuje paní Lengerová alkoholické roztoky a sacharidové, nebo drožďové kuličky.

 

Vědecké poznatky Karin Lengerové jsou tak revoluční, že již žádní skeptici nemůžou prohlašovat, že  homeopatický efekt není vědecky podložený a jeho účinnost považovat za absurdní.

 

*V Německu a ve Švýcarsku, je nezákonné inzerovat terapeutický účinek vody.