duch včelstva

 


Skládáme ruce v klín a užíráme se: Lepší je, co vidí oči, než za čím se žene duše. Všechny ty věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět; nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením.


Kdo může vědět, co je včelstvu k dobru, v časných dnech jeho pomíjivého žití, jež jako stín mu plynou? Pochvalujeme si mrtvé včelstva, která dávno zemřeli, více nežli živé, která ještě žijí.

Ale nad oboje líp je na tom jen to, které ještě není a nezná dobro, které mu lidé přejí. Dobré jméno je nad zdravé včelstvo a den smrti nad den narození, neboť prozradí, jak každý včelař skončí, a živý si to může vzít k srdci. Kdo oznámí včelaři, co pod sluncem nastane po něm?

 

Kdo mu dá nahlédnout, že úděl včelařů a úděl včel je stejný? Kdo ví, zda duch včelaře stoupá vzhůru k slunci a duch včelstva sestupuje dolů k zemi? Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, včelař nemá žádnou přednost před včelstvem, neboť všechno pomíjí.

A tak všechno naše pachtění je pro ústa, duše ukojena není. Předsevzaly jsem si, že když poznáme moudrost, poznáme i ztřeštěnost a pomatenost. Poznaly jsme však, že i to je pomíjivost a honička za větrem, neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti.

 

Kdo oznámí včelaři, že včelstvo postaví před soud veškeré jeho dílo, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé?

(Kohelet)

 

 

Snášíme radši hrůzy, které známe,
než abychom šli vstříc těm neznámým.
Tak z nás svědomí dělá zbabělce
a p
řirozená barva rozhodného činu
zbledne marodící my
šlenkou,
a záměry velké významem a vahou
se v ohleduplností odvracejí od z vytčeného směru
a u
ž neuzrají v čin.
(Hamlet
)

 

Vychutnej kouzlo včelstva přirozeně!

mellifera frankfurt

 

________________________________________________________

 
Zur natürlichen und organischen Bienenhaltung ist eine gewisse Portion an Idealismus, die Erinnerung an die ökologische Zusammenhänge und aktive Zusammenarbeit nötigt.

 

Für unser Projekt natürliche Bienenhaltung suchen wir Gleichgesinnten Enthusiasten und Enthusiastinnen, die mitmachen möchten.

 

Enjoy beekeeping naturally!

mellifera frankfurt main

 

P.S. Ein besonderer Dank gebührt der Stadt Frankfurt am Main und der Stadt Offenbach für ihre Unterstützung auf der Suche nach geeigneten Standplätzen.