nejvyšší lék je ale světlo

 

- chromozómy včelstva
komunikují s životodárnou energii vesmíru

 

 

Včelařit se zdravým včelstvem není občanské právo, ale uznání tvořivé síly, kterou nazýváme lidskost

 

Biodynamické včelaření v souladu s přírodou je duševní práce mysli v kvantovém prostoru na jedné úrovni čisté informace a vibrace. Nic nového pod Sluncem.

 

Naše biodynamické vedení včelstev spojuje nejstarší dostupné poznatky vědeckého výzkumu s moderní fyzikou. Převážná část včelařské veřejnosti však připisuje poznatky komunikační a homeopatické medicíny v léčbě včelstva mlžné cestě okořeněné řádnou porcí dobrodružství, neboť je stále ještě v protikladu s tradičními školními znalostmi.

 

Na komunikační úrovni se rovnoměrně prolíná hmota, energie a informaceProto vědomý léčebný záměr může informovat biologickou matriku lidstva, včelstva, nebo jakéhokoliv orgánu, a tak ji přímo a pozitivně ovlivnit.

 

Biologická matrika by se dala zjednodušeně přirovnat "množinové paměti vesmíru", obsahující genetickou informaci stvoření a prvotní zdravou a perfektní signaturu každé živé hmoty. Tato informace je absolutně nezbytná pro neustálou obnovu každého živého organismu. V důsledku poškození životního prostředí a nevědomých činů se mohou komunikační kanály genů natolik poškodit, že už nejsou schopny s biologickou matrikou komunikovat a zásobovat živou hmotu správnou informací. Konvenční léčba je dnes stále ještě zaměřená pouze na odstraňování symptomů onemocnění, ale není schopná chorobu léčit. Ale prostřednictvím cílevědomého napojení na biologickou matriku můžeme zcela přirozenou cestou rychle a úspěšně odstranit blokády v komunikačních kanálech a probudit tak hojivé síly přímo na množinové úrovni DNA

 

Dobrodružství je okamžik, ve kterém zkušenost sama o sobě již nestačí. Okamžik mezi dvěma jistými body, pokud nevíme, jak dál a co se bude dít. Život našich včel je tento pomyslný okamžik. Jakákoliv indolence tohoto stavu bude mít fatální důsledky pro naše včelstvo. Vydejme se společně na okouzlující cestu plnou dobrodružství, dlážděnou lidskou moudrostí, která nám odhalí zcela nový způsob, jak chápat věci a jevy.

 

Geny našich včelstev neustále komunikují s naší myslí. Kdo si tuto informaci vezme k srdci, ten může včelařit bez konvenční léčby.

 

Příznivci alternativního včelaření poukazují na regenerační potenciál superorganismu včelstva v přirozených podmínkách. Včelí organismus je postaven na základě takzvaného informačního fondu elektromagnetické matrice, která kontinuálně udržuje organismus včelstva v chodu. K uchování včelstva při životě, musí k včelstvu permanentně proudit správná informace. Pokud uznáváme výsledky moderního vědeckého výzkumu, dá se život přirovnat k matrici elektromagnetického vlnění založené na interakci fotonů. Elektromagnetické pole zdravého včelstva vykazuje pozoruhodně koherentní (harmonické) vibrace. Pokud je tento energetický stav v organismu včelstva narušen, ztrácí včelstvo schopnost akumulovat látky, které jej tělesně a psychicky stabilizují. V důsledku technické revoluce se životní prostředí a její síly razantně změnily a člověk se nemůže zbavit pocitu, že se včelstvo těmto rychlým změnám nedokáže přizpůsobit. Ale to není celá pravda. Pokud opravdu chceme včelstvu pomoc, musíme začít chápat elementární síly, které udržují organismus včelstva v rovnováze a následovat včelstvo na místo, kde je vystaveno nepřátelským vlivům.

 

 

© mellifera frankfurt 2014